Vzájemná podpora lehkého a polního opevnění

Známou skutečností je, že při napadení linie lehkého opevnění měli čs. vojáci zahájit palbu nejprve ze zákopů,okopů a předsunutých postavení, a do pevnůstek se stáhnout až později. Krásnými příklady mohou být třeba okopy pro LK mezi řopíky na Pěticestí; o těch se ale zmíním v jiném článku. Na první fotografii je kulometný okop, nacházející se u vloženého řopíku (č. 306-mezi R-S 85 a 86). Leží hned u hřebenové cesty.
Dalším zajímavým příkladem je okop pro LK ležící před řopíkem B/12/A-140 v týlu vchodového srubu tvrze Hanička. Okop pochází zřejmě již z doby květnové mobilizace, protože řopík byl postaven až 1.9. 1938. Vojáci vytvořili k okopu střelecké průseky, které jsou zachovalé dodnes.

Poblíž tohotu okopu se nachází i kabelová studna...